O kině

Historie

Město Příbram vzniklo spojením dvou hornických měst – Příbrami a Březových Hor.

Březové Hory měly své kino – později známé jako „Kino OKO“. V příbramské Pražské ulici byl biograf pana Tůmy – později známý jako „Kino SVĚT“. Také v příbramské Sokolovně byl malý sál, ve kterém se hrávalo loutkové divadlo, nebo promítaly filmy pro děti.

Kino OKO bylo v Mariánské ulici. V současné době v objektu sídlí „Březohorská pekárna“.

Kino SVĚT bylo v horní části Pražské ulice (nyní Václavské náměstí). V současné době zde sídlí „Dance & Music club – Aréna“.

Vlivem rozvoje hornictví a přílivem pracovních sil byla zahájena výstavba sídliště, které obě města spojilo v jedno.

V novém „Domě kultury“ bylo v r. 1959 vybudováno – na svou dobu velmi moderní širokoúhlé kino „MÍR“. Špičkové technické vybavení tohoto kina vyvolalo i nutnost rekonstrukce obou dalších příbramských kin.

V kině OKO byla modernizována technologie a došlo i k malé rekonstrukci sálu. Kino ale i nadále nemohlo promítat širokoúhlé filmy. Mělo po rekonstrukci cca 160 sedadel. Promítalo 5 dnů v týdnu (Út, St, Pá, So a Ne), vždy v 17.30 a ve 20.00 hodin. V sobotu a v neděli se hrálo ještě v 15.00 hodin odpolední představení pro děti. Hrací profil kina – 10 představení týdně.

Kino SVĚT mělo po rekonstrukci cca 280 sedadel. Prošlo větší rekonstrukcí, ale výměna technologie si vynutila likvidaci – pro diváky atraktivního balkonu. Zmenšil se i počet sedadel, ale kino již bylo schopno promítat širokoúhlé filmy. Promítalo se 6 dnů v týdnu (Po se nepromítalo), vždy v 17.30 a ve 20.00 hodin. V sobotu a v neděli se hrálo ještě v 15.00 hodin odpolední představení pro děti. Hrací profil kina – 14 představení týdně.

Kino MÍR mělo 420 sedadel a promítalo každý den v 17.30 a ve 20.00 hodin. Promítání filmů pro děti a mládež bylo ve středu od 15.00, v sobotu od 15.00 a v neděli od 10.00 a 15.00 hodin. Hrací profil kina – 18 představení týdně.

Nejvyšší vstupné v této době bylo: Kino OKO – 5 Kčs, Kino SVĚT – 7 Kčs, Kino MÍR – 8 Kčs.

Je nutné ještě připomenout Letní kino v areálu Nového rybníka. Nejprve se zde v letech 1971 až 1979 promítalo příležitostně z přenosného zařízení („Maringotky“). V červnu roku 1981 zde byl slavnostně zahájen provoz stálého moderního Letního kina s kapacitou cca 2000 míst. Letní kino promítá v letních měsících. V současnosti kino provozují Sportovní zařízení Města Příbram a pořádá zde i koncerty.

Pro úplný výčet kin je třeba se ještě zmínit o kinu „ZK UD Zdaboř. Toto kino bylo provozováno Závodním klubem Uranových dolů Příbram a bylo umístěno v zástavbě mezi ubytovnami Uranových dolů. V současné době zde sídlí restaurace „Béčko“. Kino promítalo pouze úzké (16mm) filmy, promítalo nepravidelně a pouze v pracovních dnech.

Všechna zmíněná kina provozoval až do r. 1989 MěNV Příbram – Správa kin. Do roku 1989 vedli Správu kin postupně pánové Kyzour, Čep, Balík a Hofman. Po roce 1989 byla kina pronajata p. Jiřímu Hofmanovi, který je provozoval až do konce roku 2004. Provoz kin Oko a Svět byl ukončen na základě restitučních nároků v 90. letech.

Od 1. 1. 2005 byl rozhodnutím města převeden provoz Kina Mír – nyní již pouze kina „Příbram“ – na Divadlo A. Dvořáka Příbram. Prvními vedoucími kina byli od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005 pp. Šmejkal a Rybka. Od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2014 byl vedoucím pan Petr Rybka. Od 1. 7. 2014 se stal vedoucím pan Martin Machata. V roce 2007 a 2009 proběhla rekonstrukce a modernizace a kino je plně digitální ve formátu 2D. V roce 2016 proběhla rekonstrukce a modernizace kina o 3D promítání. Sál příbramského kina – s 259 sedadly, z toho 5 ks dvousedadel – je připravený nejen pro promítání, ale také na konference, přednášky, prezentace nebo koncerty. Nabízíme k akcím i možnost zajištění občerstvení. Možnost digitální reprodukce obrazu a zvuku (Blu-ray, DVD, CD, PC, 2D a 3D promítání obrazu).

Přihlášení Mobilní menu