Aktualita

VELICE SE OMLOUVÁME, ALE NÁVŠTĚVNÍCI KINA MUSÍ SPLNIT JEDNU Z NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

  • předložit potvrzení o ukončeném očkování (zároveň od dokončeného očkování musí uplynout lhůta minimálně dvou týdnů)
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce
  • PCR testy mohou i nadále využívat jako doklad bezinfekčnosti mladí ve věku 12 – 18 let, či lidé, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou
  • lidé po první dávce vakcíny se musí prokázat vedle průkazu o aplikaci první dávky také negativním PCR testem
  • vstup do kina je povolen pouze s nasazeným respirátorem, nebo NANO rouškou

Děti do 12 let i nadále žádné potvrzení předkládat nemusí.

Pokud mají lidé zakoupené vstupenky a nesplňují dané podmínky, můžou je vrátit na obchodním oddělení či v pokladně divadla nejpozději do dne konání představení.

Přihlášení Mobilní menu