Aktualita

Po konzultaci s Okresní hygienickou stanicí a starostou Města Příbrami, jsme se rozhodli zrušit akci Divadlo patří dětem, plánovanou na 20. září 2020.

Je pro nás nereálné splnit všechny požadavky vydané vládou.
Věříme, že se všichni sejdeme na této akci v květnu 2021! Držme si všichni palce.

Přihlášení Mobilní menu